กรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนจากภาวะฝุ่นพิษ พร้อมเน้นย้ำทุกคนต้องตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก

           กรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นพิษ กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนก มีสติพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น             วันนี้ (24 มกราคม 2563) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีก […]

กรมอนามัย ย้ำ ‘กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ’ สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สร้างสุขอนามัยที่ดีเป็นเกราะป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่พบได้ทั้งการติดเ […]

สาธิต รวมพลัง “ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1” สร้างจุดเปลี่ยนด้านสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1” เริ่มต้นที่บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ขอ 60 วัน 60 กิโลเมตร สร้างจุดเปลี่ยนทางสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ วันนี้ (22 มกราคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซั่น […]

สธ. ยกระดับเฝ้าระวังรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงตรุษจีน ประสาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว แจ้งบริษัททัวร์เฝ้าระวัง ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาไทย วันนี้ (22 มกราคม 2563) ที่ […]

คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ (PM2.5) เวลา 15.00 น. อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 15.00 น. อยู่ระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) 3 สถานี จาก 4 สถานี ได้แก่ ต.พระบาท 115 มคก./ลบม. ต.บ้านดง 109 ต.แม่เมาะ 10