2562-03-23 22_03_57-บอร์ด จนท.สสอ.pptx – PowerPoint