การติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ เลขที่ 3 หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ หมายเลขโทรศัพท์ 054-289402 หมายเลขโทรสาร 054-289402

Facbook

สามารถเข้าดูในลิงค์ http://1ab.in/BCS

แผนที่ตั้งหน่วยงาน