จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 081-7644603

ตลอด 24 ชั่วโมง