ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 091-1437532

ตลอด 24 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 26, 2020

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาสั่งการ EB1 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มีนาคม 27, 2019

ITA3

มีนาคม 25, 2019

ITA2