Contact

ข้อมูลติดต่อ 

www.maethahealth.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร. 054289402
ผู้บริหาร
นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ
โทร. 091-1437532

ตลอด 24 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 28, 2020

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปี 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

มูลนิธิคณะสงฆ์และหลวงพ่อเกษมเขมโก เยี่ยมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มูลนิธิคณะสงฆ์และหลวงพ่อเกษมเขมโก จ.ลำปาง นำโดย นพ.ธานี ลิ้มทอง พร้อมทีมแพทย์ รพ.ลำปาง และคณะ ได้มาเยี่ยมและมอบทุนมูลนิธิฯ ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 24 ราย ในอำเภอแม่ทะ โดยมี เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่ทะ, รพ.แม่ทะ, รพ.สต. และอสม.จิตอาสา ร่วมเยี่ยมวัน […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/พิจารณาสั่งการ EB1 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ITA ปี 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กุมภาพันธ์ 26, 2020

สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563 “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” หวังเด็กไทยมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ ช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกต้อง และมีพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยแก่เด็กแต่ละวัย พร้อมจัดการแข่งขันการโยนเชือกช […]